På nuværende tidspunkt er vi igang med vors tværfaglige opgave på BK2

På nuværende tidspunkt er vi igang med vors tværfaglige opgave på BK2

Tegnestue har fået til opgave at projektere en multisal med tilhørende overnatningsmuligheder for op til 3 familier. Multisalen skal ligge i tilknytning til et boligområde i Guldager ved Esbjerg. Der er ingen bindinger i forhold til indretning af multisalen ud over at bygningen skal indeholde specifikke rum der passer til funktionen. Bygherre forestiller sig at bygningen er opdelt i 2 bygningsafsnit. Et bygningsafsnit til multisal, der også kan anvendes som festlokale, med tilhørende nødvendige rum, herunder anretter-køkken, foyer, toiletter, teknikrum, depot til inventar, rengøringsrum etc. etc. samt et bygningsafsnit med overnatningsmulighed for 3 familier, hvoraf en overnatningsmulighed skal kunne opfylde krav til person i rullestol. Bygherren ønsker, at der således udarbejdes et projektforslag således han kan træffe beslutning om projektet skal viderebearbejdes i forprojekt.